efematic absolute

Mieszadła specjalne


Zobacz szczegóły

Disolwery


Zobacz szczegóły

Mieszadła pionowe


Zobacz szczegóły

Mieszadła boczne


Zobacz szczegóły

Produkujemy mieszadła dedykowane dla różnorodnych procesów przemysłowych
realizowanych przede wszystkim w sektorze chemicznym, petrochemicznym, farb i rozpuszczalników, energetycznym, spożywczym oraz w biogazowniach. Wśród naszych realizacji znajdują się również tak specyficzne urządzenia jak mieszalniki gorącej sadzy technicznej czy wody lodowej.

Rozwój naszych produktów realizowany jest z wykorzystaniem najnowszych programów eksperckich do analizy CFD i MES oraz przy udziale prób laboratoryjnych prowadzonych w oparciu o technikę szybkiego prototypowania (druk 3D). Wybrane wersje produktów posiadają dopuszczenia ATEX do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 0/1.

Nasza oferta