Image
slide1.jpg

  

Skrupulatna optymalizacja i symulacja CFD

Inżynierowie tworzący nasz zespół ds. rozwoju to wysokiej klasy specjaliści z dziedziny dynamiki płynów, ich aktywne uczestnictwo w konferencjach użytkowników oprogramowania ANSYS wyraźnie potwierdza ich bardzo wysokie kwalifikacje. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas tysięcy zrealizowanych doborów i setek przeprowadzonych badań modelowych, stanowi fundament naszego fachowego doradztwa.

Idea / Design / Produkcja / Serwis

  

Preferujemy zintegrowane podejście do optymalizacji doboru mieszadeł opierające się na nowoczesnych narzędziach projektowania, którego poszczególnymi etapami są:

 • Dobór mieszadła w oparciu o symulacje CFD (Computational Fluid Dynamics)
  Po zebraniu szczegółowych danych wejściowych dotyczących obiektu (medium, procesy, gabaryty), modelujemy geometrię zbiornika procesowego, w której umieszczamy warianty mieszadeł, dobierane indywidualnie do przypadku. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom obliczeniowej mechaniki płynów, już od pierwszego etapu doboru rozpoczynamy optymalizację projektowanych mieszadeł.
 • Analiza procesu (wymiana masy, pędu i energii)
  Szczegółowa analiza wyników symulacji pozwala wytypować rodzaje wirników najskuteczniej spełniające zadane funkcje. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz know-how skrupulatnie dobieramy mieszadła do wymaganych procesów m.in.: homogenizacji zawiesin/emulsji, wymiany masy i ciepła, dyspersji, zagęszczanie. Wybierając najkorzystniejsze opcje zwracamy również uwagę na terminowość, dostępność materiałów i koszty wykonania.
 • Badania modelowe w laboratoryjnym zbiorniku testowym
  Ważnym etapem optymalizacji doboru jest sprawdzenie wariantów mieszadeł w warunkach laboratoryjnych. Przy zastosowaniu technologii druku 3D wykonujemy przeskalowane elementy mieszające oraz dodatkowe wyposażenie (łamacze fal, pierścień barbotażowy itp.) i instalujemy w zbiornikach testowych wypełnionych odpowiednim medium. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik jesteśmy w stanie odwzorować procesy w skali laboratoryjnej i przeprowadzić rzetelne badania modelowe.
 • Weryfikacja modeli obliczeniowych CFD zwłaszcza dla płynów nienewtonowskich, zawiesin itp.
  Zastosowane modele obliczeniowe z oprogramowania Ansys, mogą zostać zweryfikowane w laboratorium. W przypadku posiadania próbki medium, możliwa jest weryfikacja modeli lepkości. Jest to szczególnie ważne w przypadku płynów nienewtonowskich, np. zagęszczanych i rozrzedzanych przez ścinanie. Pomiar gęstości i lepkości umożliwia nam minimalizację błędów obliczeniowych w sprzężeniu zwrotnym.
 • Badania wirników w zbiorniku testowym i analiza parametrów hydraulicznych
  Najlepiej wypadające warianty przenosimy z laboratorium na zbiornik testowy. Pozwala to przetestować przyszłe mieszadła w większej skali, często 1:1 i dzięki czemu trafniej porównać symulacje z rzeczywistością. Na tym etapie ustalamy parametry hydrauliczne mieszadła tj. siła osiowa, wydajność oraz pobór mocy. W wyniku testów dokonujemy rewizji dobranych mieszadeł.
 • Projektowanie mieszadła wspomagane metodami numerycznymi (MES)
  Dotychczasowe obliczenia analityczne kontrolujemy za pomocą programu do analizy wytrzymałościowej oraz badania częstości rezonansowych Metodą Elementów Skończonych. Dzięki przeprowadzonym obliczeniom jesteśmy w stanie zaprojektować solidną konstrukcję, a co za tym idzie z dużą dokładnością oszacować gabaryty i masę mieszadła.
 • Weryfikacja kosztów i parametrów użytkownika
  W trakcie procesu projektowania nie zapominamy o kwestiach budżetowych i założeniach technologicznych. Staramy się, aby nasze wyroby były konkurencyjne, służyły przez wiele lat i spełniały perfekcyjnie swoje funkcje. Pomimo indywidualnego podejścia do każdego doboru, cechujemy się szybkim czasem realizacji zamówień. Na każdym etapie zintegrowanego podejścia do doboru, mamy na uwadze dotychczasową analizę.
Image

Nasza oferta