Image

  

Ponad 140 lat tradycji inżynierskich

Początki przedsięwzięcia, z którego wywodzi się dzisiejszy REDOR sięgają końca XIX wieku, a rozkwit myśli inżynierskiej w regionie przypadł na okres powojenny, podczas którego utworzono Bielsko-Bialski Okręg Przemysłowy.

Już od marca 1945 roku działało w nim 16 z 39 zakładów włókienniczych, które z czasem ustąpiły miejsca przemysłowi elektromaszynowemu (maszynowemu, metalowemu, elektrotechnicznemu i środków transportu).

  

Historia firmy

 

 • 1877r. Pierwsze wyróżnienie dla Fabryki Edmunda Szmeji na targach we Lwowie.

  h1

 • 1928r. Utworzono Fabrykę Nowoczesnych Pędni i Maszyn „Benn” Bielsko.

  h2

 • 1948r. Z połączenia 5 byłych fabryk prywatnych utworzono Bielskie Zakłady Budowy Maszyn, przemianowane w 1951r. na Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych „BZUT”.
 • 1953r. Podjęcie produkcji żurawi samochodowych na podwoziu Star 3.

  h3

 • 1966r. Zmiana nazwy na Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych „BEFARED”.
 • 1968r. W strukturach BEFARED-u powołano Zakład Doświadczalny Przekładni Ogólnego Przeznaczenia.
 • 1972r. Minister Przemysłu Maszynowego tworzy Kombinat Maszyn Elektrycznych „Ema Komel”. BEFARED zostaje wcielony w struktury INDUKTY, a ta wchodzi w skład kombinatu.

  h4

 • 1975r. Zakład Doświadczalny zostaje wcielony w struktury Oddziału zamiejscowego Branżowego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Maszyn Elektrycznych BOBRME w Bielsku Białej.
 • 1981r. Rozporządzeniem Ministra Zakład Doświadczalny przeniesiono w struktury Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu jako Oddział Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w B-B.
 • 1994r. prototyp pierwszego mieszadła zanurzalnego dla oczyszczalni ścieków w OBR MiR REDOR.

  h5

 • 2005r. OBR MiR REDOR włączony w struktury Instytutu Techniki Górniczej CMG KOMAG, wydzielono część produkcyjną jako REDOR Sp. z o.o.
 • 2011r. zmiana siedziby REDOR Sp. z o.o. na obecną.

 

test1

17.538,5mm długości w zbiorniku
mierzy najdłuższy wał segmentowy wyprodukowany w naszej fabryce.

test1

Certyfikat Jakości ATEXQ
projektujemy i wytwarzamy mieszadła pracujące w strefie „0” zagrożenia wybuchem, przy ścisłej współpracy z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi

Troska o detal i materiał
wyznacza kierunek produkcji

Wykwalifikowani operatorzy obrabiarek, nowoczesny park maszynowy, technolodzy obróbki skrawaniem wspierani technologią CAM i 100% pomiarów kontrolnych tolerowanych wymiarów rzeczywistych, zapewniają zgodność wytwarzanych detali z dokumentacją techniczną. W połączeniu z wysokimi wymaganiami stawianymi dostawcom stali i handlowych komponentów technicznych, zapewniamy stabilną i wysoką jakość oferowanych produktów

Nasza oferta